HỌC VIÊN NÓI VỀ BIZDEMY

Bạn muốn học gì hôm nay?

Bizdemy giúp bạn nâng cao kỹ năng bản thân mỗi ngày.

Thích học trên Bizdemy

Hoàn tất bài học so với các khóa học online hiện nay

Tin tưởng và áp dụng những gì học được

Về Bizdemy?

Phát triển từ sự thành công của học viện Quản trị Kinh doanh Sage từ 2013. Bizdemy.Asia là nền tảng học tập và đào tạo trực tuyến các kỹ năng nghề nghiệp của thế kỷ 21, dễ dàng tiếp cận cho những người học tập suốt đời và giúp các doanh nghiệp đào tạo lực lượng lao động theo năng lực nghề nghiệp.

Tai sao người học
yêu thích Bizdemy?

Trải nghiệm những khóa online chất lượng cao: Tự học online, hoặc học tập tương tác blended (learning) theo phương pháp: "Learn - Interact - Practice - Apply" LIPA giúp ứng dụng ngay trong công việc và nâng cao hiệu suất! Học mọi lúc, mọi nơi.

"Giảng viên đều là những người làm thực, trình bày hấp dẫn, ví dụ sinh động giúp tôi thích thú với việc học tập hơn các nền tảng khác."
Mai Tuyết Lê, Marketing Director, Vinpearl
"Cảm ơn Bizdemy đã mang đến một lựa chọn khá hay với những người bận rộn như tôi và các cộng sự. Nội dung chất lượng cao bởi chuyên gia, đặc biệt khả năng ứng dụng là điều tôi thích nhất của nền tảng này."
Tung Lee, CMO Sunhouse Group

Được lựa chọn bởi các khách hàng và đối tác

Được lựa chọn bởi các khách hàng và đối tác