Nội dung khóa học (3 giờ)

Chương 1

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

Giảng viên

Phan Sơn

Chuyên gia quản trị nhân sự

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

10,000,000 đ Đăng ký