Giới thiệu khóa học

Chia sẻ bởi Ông Vũ Minh Trí - Nguyên Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam tại hội nghị diễn đàn "Thương hiệu Việt Nam - Vietnam Brand Matters" do Học viện Quản trị kinh doanh Sage tổ chức.

Nội dung khóa học

Tầm quan trọng của mô hình kinh doanh
 Bài chia sẻ:

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký