Bizdemy cho phép bạn học tập theo nhóm với chi phí ưu đãi hơn, đặc biệt thúc đẩy học tập tương tác và cung cấp phân tích việc học tập của từng cá nhân. Được thiết kế để thúc đẩy cho quá trình thay đổi hành vi của cá nhân và nhóm:

Theo dõi tiến trình học tập của mỗi cá nhân và team theo phân tích thời gian thực
Khuyến khích các cuộc thảo luận và chia sẻ việc áp dụng
Thúc đẩy cạnh tranh việc học tập thông qua việc làm quiz, các bài tập và chấm điểm số
Tăng tốc học tập với tính năng nhắc nhở
Life Skill
Technology
Business
Leadership
Innovation
Sales