Tại Bizdemy.asia chúng tôi hướng đến một nền tảng học tập trọn đời – life long learning, phổ cập hóa giáo dục cho người đi làm - nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trong các giảng đường với thực tiễn công việc và nghề nghiệp.

Tại sao bạn nên giảng dạy cùng Bizdemy.asia:

1. Giving back - Truyền cảm hứng tới nhiều người, giúp họ học những kỹ năng mới nhất để đạt được mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân. Giúp các doanh nghiệp xây dựng tổ chức học tập và cập nhật kỹ năng mới nhất nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức mỗi ngày. Giúp các bạn sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và nơi làm việc.
2. Chia sẻ với quy mô tới hàng ngàn học viên và doanh nghiệp, bất cứ ai, mọi lúc mọi nơi, tại Việt Nam và xa hơn là Châu Á. Quảng bá thương hiệu cá nhân, thương hiệu tổ chức của bạn.
3. Tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho bản thân hay luồng doanh thu mới cho công ty.
4. Tham gia cộng đồng những người huấn luyện giỏi nhất – the best of the best! Trở thành những giảng viên, đối tác nội dung chiến lược.